hovedmeny Turnus er et arbeidstids planleggnings system som:

  • Letter planleggning av turnuser og vaktlister.
  • Opperativ del som letter akutte bemanningshebov ved å gi oversikter over opplært og tilgjengelig personell.
  • Økonimisk del som leverer ferdige time- og samlelister.
  • ARMS systemet sikkrer att rett person er på rett plass til rett tid, samt gir sanntids oversikt over alle ansatte og fanger opp eventuelle avvik.

Se også http://www.arms.no/turnus